Historiek

De eeuwenoude vierkantshoeve De Oude Winning in Herderen werd tot voor kort bewoond door  vooral leden van de familie Peumans. Volgens de familietraditie dateert een deel van (of de voorloper van) die typische Haspengouwse vierkantshoeve uit het einde van de zestiende eeuw. De hoeve is als dorpsgezicht beschermd.

Twee jaartallen zijn aangebracht op de hoeve. Het jaar 1715 en het wapenschild van de familie Peumans boven de monumentale toegangspoort langs de Maastrichterstraat verwijzen naar de bouw van een deel van de huidige hoeve. Het jaartal 1758 op de gevel van de vroegere paardenstal langs de binnenkoer en op de tweede toegangspoort duidt op een belangrijke verbouwing

In een uitgebreid pachtcontract anno 1786 werd vermeld dat in de hoeve een brouwerij was gevestigd en dat er tevens een duivenhok was.

De hoeve werd tijdens de Franse Periode gedeeltelijk vernield.

Tijdens het vierde kwart van de negentiende eeuw was er tijdens de Eerste Schooloorlog (1879-1884) een schooltje gevestigd. Tijdens een iets langere periode was het postkantoor van Herderen in de Oude Winning gevestigd (1897-1904).

Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw (tot na WO II) werd er een melkerij uitgebaat.

Een groot deel van de erfgronden in de onmiddellijke omgeving van de hoeve werd tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw verkaveld.

Deze opsomming van geschiedkundige feiten rond de hoeve en haar pachters/bewoners nodigt uit tot verder onderzoek. En dat is ook wat we in de nabije toekomst willen doen.